Sathya Sai učenje u duhu ljudskih vrijednosti

Sathya Sai učenje u duhu ljudskih vrijednosti (SSEHV ili Sathya Sai EHV) je univerzalan program poučavanja temeljen na ljudskim vrijednostima i namijenjen je djeci svih kultura i vjera.

Sathya Sai EHV upravljen je na potrebe našeg vremena i usredotočen je na mlade ljude širom svijeta te izvlači iz njih ljudske vrijednosti koje su prirođene svakome.

Ako želimo uzgojiti hrast, prvo je potrebno da posijemo žir.

Sathya Sai učenje u duhu ljudski vrijednosti jednostavno je strukturirano, snaži i njeguje ljudske vrijednosti zajedničke svim kulturama i vjerama od pamtivijeka. Njegove suštinske karakteristike su čvrsto uvjerenje kako je istinsko obrazovanje proces učenja koji traje cijeli život, da je usredotočenje suština obrazovanja a karakter njegov završetak te da ljudska osobnost može posegnuti za izvrsnošću kroz oblikovani obrazac cjelovitog učenja i na taj način postići izraz njegovog punog potencijala.

Isto kao što je istina da moćno stablo hrasta izraste iz malenog žira, ako želimo da u našem društvu cvjetaju mir i sreća potrebno je da izložimo našu djecu najvišim idealima od najranije životne dobi. Samo na taj način će njihov najplemenitiji karakter procvasti i rasti i razviti se u odrasle osobe koje su brižne i odgovorne i koje su naučile suočavati se s izazovima u životu snalažljivo, pozitivno i s unutarnjom snagom.

Sathya Sai obrazovanje ne samo da želi opremiti naše mlade potrebnim vještinama i informacijama kako bi mogli zarađivati za život, već i da to nastoje učiniti s potrebnim moralnim, etičkim i duhovnim razumijevanjem. Usvajanjem sveopćeg obrazovnog pristupa koji je manje materijalistički i usmjeren na obavljanje poslova a više usmjeren na razvoj karaktera i ponovno otkrivanje osjećaja za biti, za ljudskost i pravu vrijednost života, postoji nada da će dati svoj doprinos u razvijanju nove paradigme u obrazovanju, sposobne da osigura akademsku izvrsnost ali isto tako da usadi odvažnost, samopouzdanje i ideale u naše mlade, koji su više no ikada potrebni u današnjem trenutku.

Budućnost našeg svijeta ovisi o svjesnosti ljudi koji u njemu žive.

Sathya Sai obrazovanje ne predstavlja samo pokušaj da se promiče obrazovanje temeljeno na vrijednostima. Postoji velik broj pohvalnih nastojanja koje se čine u tom smjeru širom svijeta. 'Filozofija u učionici' povezuje školovanje s potragom čovjeka za istinom, 'Empatija u učionici' povezuje školovanje s potragom čovjeka za ljubavlju. Istraživanje koje je provedeno u vezi programa koncentracije i meditacije u školama, spojeno s novim vještinama za pozitivnim upravljanjem osjećajima povezuje školovanja s potragom čovjeka za mirom dok cjelokupno iskustvo u obrazovanju o vrijednostima traži kvalitetu života temeljenu na moralnim i etičkim vrijednostima, povezujući školovanje s vrijednošću ispravnosti.

'Pravo obrazovanje ne samo da omogućuje djetetu da nauči kako zaraditi za preživljavanje već ga osposobljava da živi svoj život.' 
Sathya Sai

  • Newsletter

  • Seminari