O utemeljitelju SSEHV – Sathya Saiju

SSEHV program po prvi puta je poprimio oblik 1969. godine u Indiji, potaknut učenjima Sathya Sai Babe – rektora Sveučilišta za više obrazovanje (koje ima status Sveučilišta u Prasanthi Nilayamu, država Andhra Pradesh u Indiji) i Učitelja svijeta. Od tada su Sathya Sai škole niknule širom svijeta, usporedno s mrežom Sathya Sai instituta, utemeljenih kako bi promicali i podupirali ciljeve i zadatke Sathya Sai obrazovanja s posebnim naglaskom na obuku učitelja. Škole i sveučilišta koji nose njegovo ime dobro su poznati i uvaženi zbog postignutih izvrsnih rezultata na akademskom području i zbog visokih moralnih i etičkih standarda.

On kaže da:

Isto kao što su ptici potrebna dva krila kako bi mogla letjeti visoko na nebu, kolicima dva kotača kako bi se mogla kretati, tako su i čovjeku potrebne dvije vrste obrazovanja kako bi postigao cilj svojega života. Duhovno obrazovanje potrebno je za život dok je svjetovno obrazovanje potrebno za preživljavanje. Samo kada je čovjek opremljen sa ta dva vida obrazovanja može zaslužiti poštovanje i ugled u društvu. 

Sathya Sai je preporučio posijati sjemenku EduCARE u tlo u zemlji svakoga od nas kako bi srž programa mogla izniknuti u mladicu lokalnog SSEHV stabla i razviti krošnju  i plodove primjerene lokalnoj kulturi i potrebama.


  • Newsletter

  • Seminari